Opłaty i cennik

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej Notariusz pobiera, w imieniu Państwa Polskiego, dodatkowe podatki i opłaty i przekazuje je na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Są to przede wszystkim:

– podatek od czynności cywilnoprawnych

– podatek od spadków i darowizn

– opłata sądowa

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z kancelarią. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000272/O/D20180272.pdf